Med knap 100 års samlet IT-erfaring har vi et unikt, bredt, men også realistisk forhold til køb og salg af brugt funktionsdygtigt IT udstyr!

Når kernekompetencen hos Npvision Group er den, at kunne afsætte brugt IT udstyr nationalt såvel som internationalt, stiller det krav til et unikt og bredt afsætningsnetværk – et netværk opbygget gennem de seneste 15 år.

Npvision Group er kendetegnet ved at have købs- og afsætningsmuligheder på tværs af produktgrupper, producenter og dermed også samlede mængder.

Det giver Npvision Group den unikke fordel at imødekomme kunder og partneres ønske om at aftage alt brugt netværksudstyr samtidigt eller blot løbende.

Vores erfaring er dog, at brugt hardware, der er ældre end 5-6 år, sjældent repræsenterer nogen større værdi. Derfor ønsker vi også at indtræde i udskiftnings- og migreringsprocessen så tidligt som overhovedet muligt.

Med andre ord:
Jo før virksomhederne tager en beslutning om salg af brugt IT udstyr, desto større værdi har det i et videresalg.


Hvilket brugt IT udstyr kan sælges?

Som udgangspunkt hjemtager vi alt brugt IT udstyr. En forudsætning er dog, at det fortsat er funktionsdygtigt og rimeligt vedligeholdt. Vi har aftagere til alle af de nedenstående produkttyper – uanset producent!

Npvision Group er aftager af brugte pc'er
Brugte servere kan videresælges
Npvision group arbejder med brugt netværksudstyr
Npvision Group er aftager af brugt telefoni og tablets
Lad Npvision Group aftage dit brugte storage og backup udstyr
Npvision Group sørger for datasletning af det brugte IT udstyr

Processen

Ved et samarbejde med Npvision Group omkring salg af virksomhedens brugte IT udstyr, vil det foregå i nedenstående 10 steps:

1. BEHOVSAFDÆKNING

En medarbejder fra Npvision Group er med helt fra start i afklaringsfasen.

Her bliver det afklaret, hvorvidt det er rentabelt at igangsætte processen om afhentning, håndtering og salg af virksomhedens brugte IT udstyr.

2. SAMARBEJDSAFTALE INDGÅS

Der indgås en formel aftale, hvor den aftalte pris for det aktuelle IT udstyr fremgår, såvel som fragtvilkår og afhentningsdato.

Desuden fremgår det af aftalen, hvilke betingelser der gælder, hvis IT udstyret (mod forventning) ikke er funktionsdygtigt eller har kosmetiske skader.

3. AFHENTNING AF UDSTYR

Det brugte IT udstyr afhentes af en af Npvisions kurerer på en eller flere aftalte adresser.

4. REGISTRERING OG TEST

Det brugte IT udstyr bliver sorteret, registreret og funktionstestet.

5. KLARGØRING OG DATASLETNING

IT udstyret bliver opsat og klargjort til datasletning. Datasletningen gennemføres efter vores beskrevne procedure og standarder.

Se særskilt procesbeskrivelse under ”datasletning”.

6. DOKUMENTATION UDLEVERES

Efter datasletningen udleverer Npvision Group en samlet datasletningsrapport samt eventuelt særskilt certifikat på hver enkelt disk.

7. DESTRUKTION MED OMTANKE

Npvision destruerer defekt IT udstyr/defekte enheder under stor hensyntagen til miljøet.

De produkter vi modtager til genvinding, bliver videresolgt til miljøgodkendte aktører på det danske, såvel som på det internationale marked.

Vi benytter udelukkende samarbejdspartnere der er ISO14001 certificerede!

8. INTAKT IT UDSTYR VIDERESÆLGES

Det nu funktionsdygtige og dataslettede brugte IT udstyr, bliver endelig klargjort til salg.

Processen indebærer naturligvis også fjernelse af eventuelle tyverimærkninger, klistermærker samt en rengøring af produktet.

9. HANDLEN AFREGNES

Når det brugte IT udstyr er salgsklart, afregner Npvision Group med sælger – med eventuelle fradrag for fejl og mangler.

10. CSR-CERTIFIKAT UDSTEDES

Såfremt virksomheden har ønsket at donere en del af beløbet via vores CSR-program, fremsendes vores CSR-certifikat.


“Brug-og-smid-væk” kulturen hersker endnu!

Et adfærdsmønster vi skal ændre – NU!

Vi genererer omkring 40 millioner tons elektronisk affald hvert år på verdensplan. Det er som at kaste 800 bærbare computere ud hvert sekund.

E-affald udgør 70% af vores samlede giftige affald.

E-affald indeholder hundredvis af stoffer, hvoraf mange er giftige. Dette inkluderer kviksølv, bly, arsen, cadmium, selen, chrom og flammehæmmere.

Elektronik indeholder bly, som kan skade vores centralnervesystem og nyrer.

Et barns mentale udvikling kan påvirkes selv ved meget lav eksponering for bly.

En gennemsnitlig mobiltelefonbruger udskifter deres enhed én gang hver 18. måned.

Kun 12,5% af e-affald genanvendes.

85% af vores e-affald sendes til forbrændingsanlæg, hvor det for det meste forbrændes og frigiver skadelige toksiner i luften!

De mest almindelige farlige elektroniske genstande inkluderer bl.a. LCD-tv, plasma-tv, tv og computere med katodestrålerør.

300 millioner computere og 1 milliard mobiltelefoner går i produktion årligt. Det forventes at vokse med 8% om året.


Det bedst tænkelige scenarie for miljøet

En forlængelse af det brugte IT udstyrs levetid!

Idet mange virksomheder udskifter deres brugte IT udstyr med en relativ høj frekvens, er det yderst vigtigt, at dette foregår på en bæredygtig og ansvarlig måde.

Hos Npvision Group bestræber vi os på at sælge alle de IT relateret produkter vi afhenter hos vores kunder – således produkterne gentagne gange kan benyttes i deres oprindelige form. Vi forlænger derved levetiden på de enkelte produkter og skaber det bedst tænkelige resultat for miljø, virksomhedernes CSR profil og understøtter FN’s klimamål.

Dog er det ikke alle produkter der kan benyttes igen og her garanterer vi, at udstyret bliver genanvendt optimalt i forhold til råstofudvinding eller som reservedele – alt dette i henhold til ISO 14001. Den cirkulære økonomi er naturligvis, udover miljøforbedrende, også yderst interessant for virksomhedernes profitoptimering.

En klassisk “Win-Win-situation”!


FNs verdensmål #12

Ansvarligt forbrug og produktion!

FN's Verdensmål nr. 12 - Ansvarligt forbrug og produktion!

Tilbage i 2015 vedtog FN 17 verdensmål, hvor mål #12 “Ansvarligt forbrug og produktion” indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030.

Én af grundtankerne er, at vi hurtigst muligt skal reducere vores fodaftryk på naturen gennem den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på – og derved opnår både en økonomisk vækst, samt bæredygtig udvikling.

At værne om vores fælles naturressourcer og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer på, er vigtige for at nå dette mål.

Derfor bliver det også tilskyndet, at ikke bare industrien, men også den enkelte forbruger bliver mere opmærksom på, at genbruge og reducere deres affald mest muligt.

Npvision Groups har således en opgave i at få de danske virksomheder til at adoptere den cirkulære tankegang ved, at sælge deres brugte IT udstyr til os, inden udstyret ikke længere repræsenterer nogen reel værdi.

Læs mere om Npvision Group og bæredygtighed her!

Vores brands

Vi samarbejder med HP Vi samarbejder med IBM Vi samarbejder med Dell Vi samarbejder med Lenovo Vi samarbejder med Adobe Vi samarbejder med Microsoft Vi samarbejder med APC Vi samarbejder med Apple   Vi samarbejder med EMC Vi samarbejder med Hitachi