Npvision Group har implementeret et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) – baseret på relevante
kontroller fra ISO 27001.

Hos Npvision Group A/S tager vi IT-sikkerhed alvorligt.
Vi bliver betroet kunders data på det udstyr, vi afhenter og behandler, og det stiller store krav til gensidig tillid og i særdeleshed overholdelse af GDPR.

Ikke alle virksomheder er ens, og en komplet ISO27001 certificering indeholder emner, der alle kunne tænkes relevante i forhold til et ’Information Security Management System’ (ISMS).

Kontroller opbygges individuelt til at håndtere den konkrete virksomheds sikkerhedsbehov. Npvision Group A/S har implementeret et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS), som er baseret på relevante kontroller fra ISO 27001.

Npvision Groups Plan-Do-Check-Act styringsredskab

Til sikring af overholdelse af de interne sikkerhedsmæssige krav, foretager Npvision Group A/S regelmæssige egenkontroller, som årligt auditeres af et eksternt advokatfirma.

Dokumenter, der blandt andet indgår, er:

Politik for
sletning af data

Procedurer for kontrol af transportører og samarbejdspartnere

Procedurer for IT sikkerhed og områdesikring

Risikovurdering for Npvision Group A/S

Kontroller

Vores brands

Vi samarbejder med HP Vi samarbejder med IBM Vi samarbejder med Dell Vi samarbejder med Lenovo Vi samarbejder med Adobe Vi samarbejder med Microsoft Vi samarbejder med APC Vi samarbejder med Apple   Vi samarbejder med EMC Vi samarbejder med Hitachi