How do we cooperate?

When you ask Npvision Group to help you sell your phased-out IT infrastructure, you can rest assured that we are a highly professional and loyal partner. We have a structured approach and work in line with the process described below. We focus on being entirely accessible, trustworthy and discreet.

Npvision Group sells out-phased corporate IT infrastructure within the confines of our CSR policy. We have a ten-point sales process:

1Investigate requirements
En medarbejder fra Npvision er med i afklaringsfasen, hvor det bliver afklaret, hvorvidt det er rentabelt at i gang sætte processen om afhentning, håndtering og salg af virksomhedens brugte IT-udstyr. Call us here
2Enter partnership agreement
Der indgås en formel aftale via mail, hvor den aftalte pris for det aktuelle udstyr fremgår ligesom fragtvilkår og afhentningsdato. Desuden fremgår det af aftalen, hvilke konditioner der gælder, hvis udstyret (mod forventning) ikke er funktionsdygtigt eller har kosmetiske skader. Call us here
3Collect equipment
Det brugte IT-udstyr afhentes af en af Npvisions kurerer på en eller flere aftalte adresser. Call us here
4Register and test
Udstyret bliver sorteret, registreret og funktionstestet. Call us here
5Setup, configure and delete data
Udstyret bliver opsat og klargjort til datasletning. Datasletningen gennemføres efter vores beskrevene procedure og standarder. Se særskilt procesbeskrivelser under ”datasletning”. Call us here
6Submit documentation for data deletion
Efter datasletningen udleverer Npvision en samlet datasletningsrapport samt særskilt certifikat på hver enkelt disk. Call us here
7Dispose of obsolete equipment with minimal environmental impact
Npvision destruerer defekt IT-udstyr/defekte enheder under stor hensynstagen til miljøet. Call us here
8Sell functional IT equipment
Det rensede brugte IT-udstyr bliver endelig klargjort til salg. Processen indebærer naturligvis også fjernelse af eventuelle tyverimærkninger og klistermærker samt en rengøring af produktet. Call us here
9Settle the account
Når IT-udstyret er klar, afregner Npvision med sælgeren med eventuelle fradrag for mangler. Call us here
10Send certificate to company
Såfremt virksomheden har ønsket at donere en del af beløbet via vores CSR-program, fremsendes vores CSR certifikat. Call us here

Our partners

HP IBM Lenovo Adobe Microsoft Cisco