Bæredygtighed er en grundsten hos Npvision Group A/S og hver dag gør vi os umage for at passe på miljøet. Eksempler på tiltag vi har foretaget:

BELYSNING

I 2019 installerede vi LED belysning i alle vores lokaler som erstatning for de oprindelige lamper med almindelige lyskilder.

Det var en god investering, både i forhold til finansielle omkostninger – men i særdeleshed også i forhold til energiforbruget.

EMBALLAGE

Som en del af den bæredygtige tankegang er emballering af varer, der sendes ud fra lageret, næsten udelukkende genbrugsmaterialer.

Vi genbruger papkasser og pakkefyld, og vi benytter EU paller, der kan bruges igen og igen.

LOGISTIK PARTNERE

Vi har valgt eksterne logistik partnere således, at hver lastbil bliver fuldt udnyttet i forhold til fragtkapacitet og mindst mulig afstand mellem opsamlingspunkterne.

Ved kundesager, hvor der skal tages særlige forholdsregler i relation til sikkerhed, sørger vi for direkte transport, med mindst mulig belastning for miljøet.

TRANSPORT

Vi er opmærksomme på at booke den mindst forurenende transportform.

Vi koordinerer også personalets daglige transport til og fra arbejde således, at medarbejderne kan planlægge eventuelle kunde relaterede opgaver som ikke kræver lastbiler.

Ligeledes benytter vi dagligt lokale cykelbude.


ISO 14001

Et miljøledelsessystem efter ISO 14001 har udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter og fordeler her ansvar og kompetence samt beskriver miljøopgaver i hverdagen.

ISO 14001 opstiller krav til de enkelte elementer i miljøledelsessystemet, som skal opfyldes for at blive certificeret.

Alt udstyr, vi afhenter hos vores kunder, forsøger vi at sælge, således produktet kan benyttes igen i sin oprindelige form. Levetidsforlængelsen af det enkelte produkt skaber det bedst tænkelige resultat for miljøet.

Det er dog ikke alle produkter der kan benyttes igen, og her garanterer Npvision Group A/S, at udstyret bliver genanvendt optimalt i forhold til råstof udvinding eller som reservedele.

Npvision og ISO 14001

Udstyr, der indsamles og håndteres af Npvision Group A/S, bliver håndteret og vurderet med det udgangspunkt, at benytte og genbruge 98% af den samlede mængde, og udstyr uden gensalgsværdi bliver håndteret i henhold til ISO 14001.


FN´s verdensmål

Ansvarligt forbrug og produktion er FN’s verdensmål nummer 12.5.

Målet er…
Inden 2030 skal vi have nedbragt affaldsmængden, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

Ifølge en FN-rapport fra 2017 forventes mængden af elektronikskrot at stige til 52,2 mio. tons på verdensplan i 2021.

80 % af Co2 udledningen sker ved produktionen
Miljøet vinder også på, der bliver smidt ét IT-produkt mindre ud. Specielt fordi 80 % af CO2-udledningen, fra en computer sker under selve produktionen. Ved at forlænge dets levetid, minimeres CO2-aftrykket væsentligt.

Da det i dag kun er omkring 20 procent, der bliver genanvendt, er det såkaldte ’e-waste’ det hurtigst voksende affaldsproblem på kloden.

De seneste opgørelser viser, at kun 50 procent af alt elektronikskrot i Danmark bliver indsamlet og genanvendt.

Virksomhederne er ofte lang tid om at skille sig af med deres brugte IT-relaterede produkter. Udstyret glider ned gennem hierarkiet i virksomhederne og ender på lagre, hvor end ikke praktikanten ønsker at benytte udstyret, og så er løbet kørt. Derfor er der ingen, ud over skrothandlerne, der har glæde af udstyret.

Npvision Group A/S vil gerne have virksomhederne til at forstå, at de kan sælge udstyret videre, inden det er helt slidt op eller glemt, og at det på den måde, kan få nye brugere og dermed et nyt liv.

Vores brands

Vi samarbejder med HP Vi samarbejder med IBM Vi samarbejder med Dell Vi samarbejder med Lenovo Vi samarbejder med Adobe Vi samarbejder med Microsoft Vi samarbejder med APC Vi samarbejder med Apple   Vi samarbejder med EMC Vi samarbejder med Hitachi